Off-road với Chevrolet (P1): Kĩ năng vượt ải nước sâu

533 lượt xem - 25/09/2017 16:53

Với địa hình nhiều sông suối, vượt ải nước sâu là kĩ năng đầu tiên và cần thiết nhất cho mọi tay lái off-road dù nhiều kinh nghiệm hay lái mới. Không chỉ hữu ích ở các vùng “thâm sơn cùng cốc”, ngay trong phố thị mùa mưa lũ, với khảnăng lội nước sâu đến 800m, bán tải Colorado sẽ đưa bạn đến công sở hay vềnhà với gia đình sau giờ làm một cách an toàn.

Xem thêm video khác