06:45 | 20/03/2021

Loại bỏ các bình chọn không hợp lệ Chương trình XE CỦA NĂM 2021

Chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2021 thông báo loại bỏ các lượt bình chọn không hợp lệ để không ảnh hưởng đến xếp hạng của các xe.

Chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2021 thông báo loại bỏ các bình chọn không hợp lệ

Ngày 19/3, Chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2021 đưa ra thông báo chính thức về việc loại bỏ các lượt bình chọn không hợp lệ. Cụ thể:

Trong quá trình rà soát kết quả định kỳ, BTC Chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2021 đã phát hiện một số tài khoản và bình chọn ảo (sử dụng công cụ kỹ thuật, không phải là người thật) vi phạm quy định/thể lệ của chương trình. Điều này gây ảnh hưởng tới kết quả của chương trình bình chọn.

Vì vậy, BTC quyết định tiến hành loại bỏ các bình chọn không hợp lệ này. Bên cạnh đó hệ thống sẽ liên tục được cập nhật về mặt kỹ thuật để phòng và chống các sự can thiệp tới kết quả bình chọn.

Quá trình rà soát và loại bỏ kết quả không hợp lệ sẽ được thực hiện định kỳ và tiếp tục tới sau khi kết thúc bình chọn để đảm bảo kết quả trung thực và chính xác.

Theo CSAT

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác

Chọn xe nào