12:27 | 27/11/2019

[Infographic] Auto Gymkhana là gì?

Auto gymkhana là định dạng đua xe trên đường đua có sẵn trong không gian nhỏ và hoàn toàn phù hợp với những nước như Việt Nam.
infographic autogymkhana la gi

https://cuocsongantoan.vn/infographic-autogymkhana-la-gi-25044.html

Tin mới hơn

Tin khác

Xem thêm tin khác