Hành trình

Chinh phục tứ đại đỉnh đèo bằng Land Rover

Chinh phục tứ đại đỉnh đèo bằng Land Rover

17:00 | 22/10/2020

Chia tay Y Tý, hành trình Land Rover Road Trip tiếp tục chinh phục hai con đèo nổi tiếng trong tứ đại đỉnh đèo là Ô Quy Hồ và Khau Phạ.

Hành trình lần đầu săn mây Y Tý bằng Land Rover Hành trình lần đầu săn mây Y Tý bằng Land Rover
[VIMS 2016] Đôi bạn "phượt thủ" vượt 12,000km từ Paris đến Việt Nam [VIMS 2016] Đôi bạn "phượt thủ" vượt 12,000km từ Paris đến Việt Nam

Xe mới

Chọn xe nào

Cộng đồng